Politika privatnosti

UVJETI POSLOVANJA I OPĆE ODREDBE UGOVORA SKLOPLJENOG NA DALJINU

 

Podatci o trgovcu:

Drvo snova j.d.o.o.

Trg Pignaton 6A,

HR-52210 Rovinj-Rovigno

OIB: 63061683405

Upisano u: Trgovački sud u Pazinu

MBS:130088256

Mob: +385981779828

E-pošta: info@drvosnova.com

 

UVJETI PRODAJE

Prema Zakonu o zaštiti potrošača maloljetne osobe ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici.

 

Obilježja i cijene robe

Glavna obilježja robe navedena su na stranici web trgovine “drvosnova.com”. Sve cijene objavljene na stranici web trgovine su navedene bez troška dostave, a o čemu će Kupac biti obavješten za vrijeme procesa naručivanja jer isti ovisi o veličini i broju pošiljaka koji se šalju. Na cijene se temeljem članka 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u, ne dodaje PDV.

Ukoliko, zbog greške ili previda, cijena objavljena na web trgovini “drvosnova.com” nije ispravna ili je u međuvremenu promijenjena, Drvo snova j.d.o.o. zadržava pravo na izmjenu. Drvo snova j.d.o.o. će u tom slučaju informirati Kupca o promjeni ili ispravnosti cijene i omogućiti mu da, ukoliko to želi, otkaže svoju narudžbu.

Isporuka robe

Roba se isporučuje najkasnije 45 dana od dana potvrđenog i plaćenog predujma za narudžbu. Dostava proizvoda vrši se putem dostavnih službi do adrese Kupca. Ukoliko je Kupac naručio više proizvoda, a određeni proizvodi su raspoloživi za raniju isporuku, Kupac će o tome biti obaviješten te može odabrati da li navedene proizvode želiti primiti prije, odvojeno od ostatka narudžbe.

 

Ako naručena roba, iz bilo kojeg razloga, nije isporučiva, Drvo snova j.d.o.o. će ponuditi kupcu drugu najsličniju robu i uz suglasnost kupca nastaviti s isporukom robe na prethodno navedeni način. Ukoliko kupcu ponuda ne odgovara izvršit ćemo povrat sredstava.

 

Proces izrade i isporuke proizvoda započinje nakon što uplata bude vidljiva na transakcijskom računu Drvo snova j.d.o.o.

 

Ukoliko roba ne može biti isporučena u ugovorenom roku, prvenstveno zbog zastoja izazvanih od treće strane, dobavljača ili dostavljača, Drvo snova j.d.o.o. zadržava pravo jednostranog raskida ugovora uz povrat ukupno uplaćenog novca na račun Kupca, bez zateznih kamata. Drvo snova j.d.o.o. ne snosi odgovornost za štetu nastalu zbog nemogućnosti realizacije ugovora.

 

Odgovornost za materijalne nedostatke i garancija

U slučaju da Kupac primi oštećen odnosno neispravan proizvod potrebno je da u najkraćem mogućem roku obavijesi društvo Drvo snova j.d.o.o. o oštećenju na jednu od uvodno navedenih email adresa ili broj telefona te će proizvod biti zamijenjen o trošku društva Drvo snova j.d.o.o. U materijalne nedostatke ne spadaju karakteristike proizvoda koje se odnose na dizajn, oblik ili boju. Drvo snova j.d.o.o. ne odgovara za oštećenja nastala prilikom transporta robe te je Kupac dužan pregledati da li na upakiranim paketima postoje tragovi koji bi mogli ukazivati na oštećenje proizvoda. Određeni proizvodi imaju garancijski list na kojem su navedeni uvjeti garancije te će društvo Drvo snova j.d.o.o. postupiti u skladu sa istim.  

 

Usluge nakon kupnje

Namještaj koji se isporučuje Kupac sastavlja sam prema uputi proizvođača. U slučaju poteškoća Kupac može kontaktirati društvo Drvo snova j.d.o.o. koje će mu pružiti sve potrebne informacije i instrukcije te ga po potrebi i povezati direktno sa svojim poslovnim partnerom i proizvođačem namještaja kako bi se problem riješio u najkraćem mogućem roku.

 

Rješavanje sporova

Sve sporove ugovorne strane nastojat će riješiti sporazumno i izvansudski, u dobroj vjeri. U suprotnom ugovaraju nadležnost suda prema mjestu prebivališta odnosno sjedišta tuženika.

 

Način plaćanja

Plaćanje se vrši isključivo transakcijski, prema ponudi, na transakcijski račun društva:

 

Podaci primatelja: Drvo snova j.d.o.o., Trg Pignaton 6A, HR-52210 Rovinj-Rovigno

OIB: 63061683405

Banka: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

IBAN: HR4624020061100897305 

SWIFT/BIC:ESBCHR22

Model: HR00

Poziv na broj: broj narudžbe

 

Prigovori

Sukladno čl. 10. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. Nov. Br. 41/14), potrošač ima pravo na podnošenje pisanog prigovora u poslovnim prostorijama trgovca. Potrošač može pisani prigovor podnijeti i putem pošte na adresu: Drvo snova j.d.o.o., Trg Pignaton 6A, HR-52210 Rovinj-Rovigno. Pisani prigovor se može podnijeti i pute elektronske pošte na adresu info@drvosnova.com. Trgovac je dužan, pisanim putem u najkraćem mogućem roku, potvrditi primitak pisanog prigovora potrošača.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju Kupac ima prigovor, u prigovoru je potrebno navesti broj narudžbe, broj računa, ime i prezime odnosno neki drugi podatak koji će poslužiti za identifikaciju narudžbe na koju se prigovor odnosi. Drvo snova j.d.o.o. će, po Zakonu, u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora poslati Kupcu odgovor na isti.

 

Jednostrani raskid ugovora

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, članak 72. stavak 1., Kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda te je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. 

 

Ograničenje kod jednostranog raskida ugovora

Sukladno članku 79. stavak 1., ukoliko je ispunjenje započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora, te, ako je, skukladno članku 79. stavak 3., predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca, odnosno koja mu je jasno prilagođena. Ovo se prvenstveno odnosi na određene komade namještaja kod kojih Kupac bira dimenzije, oblik i boju proizvoda te na personalizirane proizvode izrađene prema specifikaciji Kupca.

 

1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Da bi Kupac ostvario pravo na jednostrani raskid Ugovora, morate poslati obavijest o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom pisanom izjavom poslanom poštom na adresu Drvo snova j.d.o.o.,Trg Pignaton 6A, HR-52210 Rovinj-Rovigno, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte. Rok za jednostrani raskid počinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora, odnosno zadnji paket pošiljke iste narudžbe predan u posjed.

2. Povrat uplaćenog iznosa

Povrat novca vrši se najkasnije u roku od 14 dana od dana zaprimanja odluke Kupca o jednostranom raskidu ugovora i robe navedenu u odluci. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste izvršena uplata. Povrat novca može se izvršiti tek nakon što predmetna roba bude vraćena.

 

3. Povrat robe

Smatra se da je Kupac ispuno svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed gore navedenog roka pošalje ili preda robu na adresu Drvo snova j.d.o.o.,Trg Pignaton 6A, HR-52210 Rovinj-Rovigno. Roba prilikom slanja mora biti zaštićena na odgovarajući način.

 

4. Troškovi povrata robe

Izravne troškove povrata robe snosi Kupac.

 

5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Drvo snova j.d.o.o. određuje umanjenje vrijednosti vraćenih proizvoda nakon primitka proizvoda i pregleda istih te o tome obavještava Kupca.

 

Informacije na web trgovini

Drvo snova j.d.o.o. ulaže maksimalne napore u održavanju informacija, na stranicama web trgovine, ažurnim i točnim. Drvo snova j.d.o.o. ne može jamčiti stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama. U izuzetnim slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama. Isto tako, fotografije proizvoda ne moraju uvijek odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi i treba ih shvatiti samo kao informativnu ilustraciju. Dodatne informacije o proizvodima mogu se dobiti putem adrese elektronske pošte: info@drvosnova.com.

 

Uvjeti korištenja

Stranica www.drvosnova.com je web trgovina u vlasništvu tvrtke Drvo snova j.d.o.o. Za vrijeme korištenja primjenjuju se ovdje navedena pravila i uvjeti poslovanja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. Drvo snova j.d.o.o. zadržava pravo promjene ovih pravila i uvjeta poslovanja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Svako ažuriranje te vrste bit će dostupno na navedenoj web stranici.

 

Elektronička komunikacija

Kupac, odnosno potencijalni Kupac pristupa elektronskoj komunikaciji pri posjeti stranice www.drvosnova.com ili pri slanju elektronske pošte društvu Drvo snova j.d.o.o. Ovime on pristaje na sva pravila, upozorenja, obavijesti i ostale poruke dostupne na web stranici www.drvosnova.com. Nije dozvoljeno korištenje neispravnih ili tuđih e-mail adresa, impersonizacija druge osobe i/ili organizacije ili bilo kakvo drugačije navođenje na krivi izvor sadržaja i komunikacije. Sve informacije koje je Kupac, odnosno korespondent društva Drvo snova j.d.o.o. prikupio u komunikaciji s društvom odnose se isključivo na njega i zabranjeno je njihovo daljnje neovlašteno korištenje te društvo Drvo snova j.d.o.o. neće biti odgovorno za posljedice nastale korištenjem istih van poslovnog odnosa u kojem su te informacije prikupljene. U slučaju opravdane sumnje, na krivi izvor informacija ili sadržaja koji je neophodan za uspostavljanje transparetnog poslovnog odnosa, Drvo snova j.d.o.o. zadržava pravo na prekid uspostavljenog odnosa.

 

Privola za korištenje osobnih podataka

Pri korištenju web trgovine “drvosnova.com”, Kupac, odnosno potencijalni Kupac prima na znanje ove uvjete poslovanja i daje privolu društvu Drvo snova j.d.o.o. za korištenje osobnih podataka, primljenih u elektronskoj komunikaciji s Kupcem, u svrhu ostvarenja komunikacije i sklapanja ugovora te isporuku naručenih proizvoda i usluga. Drvo snova j.d.o.o. će sve prikupljene osobne podatke tretirati u skladu sa zakonom, a prema svojoj politici privatnosti te ih neće proslijeđivati trećim licima i koristiti u druge svrhe. Kupac će, u slučaju potrebe za pohranjivanjem tzv. “kolačića” web stranice na svom računalu, o tome biti prethodno obaviješten te se isti neće moći pohraniti bez njegove potvrde.

 

PRAVNA OBAVIJEST

Stranica Web trgovine “drvosnova.com” kao i sve informacije, slike i materijali prikazani na toj stranici u vlasništvu su društva Drvo snova j.d.o.o. ili poslovnih partnera društva te su zaštićeni Zakonom o autorskim pravima i ne smiju se reproducirati ili koristiti bez prethodnog pisanog dopuštenja Drvo snova j.d.o.o. Društvo Drvo snova j.d.o.o. ima ugovor o poslovnoj suradnji sa inozemnim partnerima koji mu dozvoljavaju uporabu navedenog.

Informacije

Napomena

Zbog tehničkih ograničenja završni dio procesa naručivanja zasad je na engleskom jeziku. Ukoliko trebate pomoć pri ispunjavanju slobodno nas nazovite ili nam se obratite na e-mail.

Hvala na razumijevanju! 

Kontakt

E-mail: info@drvosnova.com

Mobitel: +385 98 177 9828   

           

  • Facebook Icon
  • Grey Pinterest Icon
  • Grey Instagram Icon

©2018 BY DRVOSNOVA.COM